Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora sklepu internetowego WYGODNEBUTY.COM znajdującego się pod adresami domen https://wygodnebuty.com oraz https://emu-shop.pl.

Administratorem podawanych przez Ciebie danych osobowych jest F. H. WSKRZAT Wojciech Skrzatek z siedzibą w Zamieściu (201, 34-650 Tymbark) – zwana dalej „Administratorem”.

Dane osobowe podawane w sklepie są przetwarzane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) uchwalonym przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 roku a obowiązującym od 25 maja 2018 r.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy oraz nip (dot. firm). Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia prawidłowej obsługi i dostarczenia do Ciebie złożonego zamówienia oraz ewentualnych późniejszych zwrotów lub reklamacji. Pozyskiwane dane mogą być również wykorzystywane za zgodą do ewentualnego przesyłania informacji handlowych związanych z firmą WSKRZAT. Zgoda wymieniona powyżej może być cofnięta w dowolnym czasie.

 

KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH?

Dostęp do danych posiada wyłącznie Administrator oraz hostingodawca. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim ściśle nie związanym z realizacją zamówienia. Oznacza to, że nie udostępniamy danych innym firmom w celu rozsyłania ich własnych informacji handlowych.

Poza ww. przypadkami Twoje dane zostaną przekazane wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie w celu dostarczenia do Ciebie paczki oraz podmiotowi realizującemu bezgotówkowe płatności internetowe w celu opłacenia zamówienia.

 

TWOJE PRAWA

Zgodnie z RODO masz prawo dostępu do danych osobowych, poprawiania ich, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Podczas dokonywania zakupu Twoje dane są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych. Dzięki odpowiednim środkom technicznym zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych mając na uwadze zapobiegnięcie przypadkowej utraty danych oraz zapewnienie ich poprawności.

Bazy danych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Dostęp do przetwarzania Twoich danych posiadają osoby przeszkolone z zakresu ochrony danych i zobowiązane do zachowania tajemnicy.

Wszystkie czynności związane z dokonywaniem przez Ciebie płatności, będą następować za pośrednictwem szyfrowanego połączenia. Login i hasło do swojego konta powinieneś zachować w tajemnicy oraz nie udostępniać osobom trzecim. Sklep nigdy nie poprosi Cię o hasło do twojego konta. W przypadku korzystania z jednego komputera razem z innymi osobami, powinieneś zawsze po zakończeniu przeglądania sklepu internetowego wylogować się i usunąć dane logowania. Uniemożliwi to osobom niepowołanym dostęp do Twojego konta.

 

COOKIES

Nasz sklep korzysta z tak zwanych plików cookies. Są to małe pliki wysyłane przez serwer na Twoje urządzenie np. w celu zapisania twojego koszyka. Dane zawarte w cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Ciebie, ale umożliwiają nam dowiedzieć się co np. najbardziej zainteresowało Cię w naszym sklepie oraz wyświetlać Ci ostatnio przeglądane oferty.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics w celu sporządzania statystyk, śledzenia wielkości ruchu na stronie oraz sposobu korzystania ze sklepu. Ciasteczka Google Analytics będą przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Pliki cookies możesz w każdej chwili samodzielnie usunąć ze swojego urządzenia korzystając z zaleceń producenta Twojej przeglądarki.

Serwer, z którego korzystamy automatycznie zapisuje w logach serwerowych adres IP, z którego łączysz się z naszym sklepem, typ komputera i przeglądarki oraz godzinę i datę wejścia do sklepu w celu analizy prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego. Dostęp do logów posiada wyłącznie webmaster Administratora i jest zobowiązany do nieudostępniania ich osobom trzecim.

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu zapewnienia prawidłowej ochrony Twoich danych osobowych i odpowiedniej zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami, zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

koszyk jest pusty...